PTH Services AS er en totalleverandør av tjenester innenfor overflatebehandling, og vi er stolt av å være sertifisert til NS-EN ISO 9001:2008, innenfor disse tjenester.
Vi utfører også sertifisering av løftstyr, og leier ut testvekter.

PTH Services AS is a full-range supplier of services within the surface treatment, and we are proud to be certified to ISO 9001:2008, within these services.

We also perform certification of lifting equipment, and rent test weights.

Vi er sertifisert i:
ISO 9001
Achilles
EPIM